बुध गायत्री मंत्र – Budh Gayatri Mantra

बुध गायत्री मंत्र – Budh Gayatri Mantra

बुध गायत्री मंत्र - Budh Gayatri Mantra

ॐ सौम्यरुपाय विद्महे वानेशाय च धीमहि, तन्नो सौम्य प्रचोदयात
ॐ चन्द्र पुत्राय विद्महे रोहिनि प्रियाय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात्

Leave a Comment